+48 604 810 524

Ochrona przeciwpożarowa


Zakres usług w zakresie ppoż.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej świadczymy następujące usługi:


Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Obowiązek opracowania Instrukcji wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego podlega okresowej aktualizacji, nie rzadziej niż raz na 2 lata, a także gdy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowo do Instrukcji wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne (szkoły, domy handlowe, muzea) oraz na życzenie Klienta w pozostałych przypadkach dołączamy plany ewakuacji.

Koszt opracowania lub aktualizacji Instrukcji zależy od rodzaju oraz wielkości obiektu dla którego ma być przygotowany.


Przykładowy rzut kondygnacji budynku


Ćwiczenia z próbnej ewakuacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ. U. nr 109/2010 poz.719 z późn. zm.):

§ 17.1. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego budynku.

Sprawdzenie założonych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zasad przeprowadzenia ewakuacji pozwala na weryfikację w praktyce przyjętych w niej założeń. Dodatkowo pozwala również na sprawdzenie zachowania się ewakuowanych. Uzyskane na podstawie ćwiczeń wyniki umożliwią dopracowanie procedur ewakuacyjnych tak, aby w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie obiektu.

Przeprowadzenie ćwiczeń z próbnej ewakuacji obejmuje następujące kroki postępowania:


Przykładowy plan ewakuacji


Koszt przeprowadzenia ćwiczeń zależy od ilości osób objętych ćwiczeniami oraz od dodatkowych czynności do wykonania z naszej strony (szkolenia, opracowanie planów ewakuacji).

Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy - prosimy o kontakt.


Możemy zapewnić, że cena będzie konkurencyjna a usługa fachowa i szybka!


Copyright © 2012 BEHADAR.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bhp, nadzór bhp, szkolenia bhp, system haccp | BEHADAR - Dariusz Jakubowski Projekt i wykonanie: djs