<BHP, Nadzór BHP, Ocena Ryzyka Zawodowego | BEHADAR - Dariusz Jakubowski
+48 604 810 524

Ocena Ryzyka Zawodowego


Czym jest Ocena Ryzyka Zawodowego?

Najprościej ujmując ocena ryzyka zawodowego polega na dokładnym przyjrzeniu się warunkom panującym na danym stanowisku pracy, a następnie ustaleniu, jakie czynniki mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników i ustaleniu odpowiednich środków minimalizujących lub eluminujących zagrożenie.

Ryzyko zawodowe definiuje się jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Dokonanie oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy (art. 226 k. p.). Do jego obowiązków należy także zapoznanie pracowników z wynikami przeprowadzonej analizy.

 

Kiedy należy wykonać Ocenę Ryzyka Zawodowego?

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy należy przeprowadzić zawsze przed oddaniem go do eksploatacji.

Ocenę ryzyka przeprowadza się także:

 

Kto może wykonać Ocenę Ryzyka Zawodowego?

Ocenę ryzyka zawodowego dokonuje:

 

Nasza oferta

Oferujemy Państwu wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

W ramach oceny ryzyka zawodowego wykonujemy:


Otrzymujecie Państwo od nas kompletną, czytelnie opracowaną dokumentację gotową do przekazania pracownikom w celu zapoznania się przez nich z zagrożeniami na ich stanowisku pracy.

Oferujemy również przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia dla pracowników, po którym macie Państwo pewność, że Wasi pracownicy prawidowo zapoznani zostali z treścią kart Oceny Ryzyka Zawodowego.

W celu określenia kosztu opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego prosimy o kontakt - kontakt.


Copyright © 2017 BEHADAR.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: djs