+48 604 810 524

Szkolenia z zakresu BHP

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń zarówno dla małej jak i dużej grupy pracowników. W celu uatrakcyjnienia przeprowadzanych przez nas szkoleń korzystamy z własnego sprzętu multimedialnego, dzięki czemu szkolenia mogą zostać przeprowadzone zarówno w siedzibie pracodawcy jak i w wynajętych przez nas pomieszczeniach.

Główną zasadą jaką się kierujemy to dobro naszego klienta, dlatego staramy się jak najszybciej przeprowadzić zlecone szkolenie w formie najkorzystniejszej dla szkolonych pracowników z zachowaniem atrakcyjnej ceny.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny przeprowadzamy dla nowo przyjętego pracownika w formie szkolenia ogólnego wstępnego oraz dla pracowników już pracujących w formie szkolenia okresowego.

 
Szkolenia wstępne

Szkolenie wstępne składa się ze szkolenia ogólnego i szkolenia na stanowisku pracy. Instruktaż ogólny odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktyki oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek uczestniczenia w takim szkoleniu dotyczy wszystkich podejmujących pracę.

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo sam pracodawca, kiedy posiada odpowiednie uprawnienia. Szkolenia można również zlecić przeprowadzenie specjaliście z zewnątrz.

Przykładowy program szkolenia wstępnego - pobierz.

 

Szkolenia okresowe

Pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia okresowego a pracownik ma obowiązek w nim uczestniczyć. W trakcie szkolenia przekazywana wiedza poszerzona zostaje min. o aktualne przepisy prawne, instrukcje bhp, wskaźniki wypadkowości wraz z omówieniem wypadków oraz wyniki pomiaru czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy.

Co ile szkolenie okresowe


Szkolenie okresowe przeprowadza się w formie:

Minimalny wymiar czasu szkolenia na stanowiskach robotniczych wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie okresowe kończy się sprawdzeniem przyswojenia przez uczestnika tematyki szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Sprawdzenie nabytej wiedzy może odbyć się w postaci egzaminu lub testu egzaminacyjnego

Potwierdzeniem pozytywnego ukończenia szkolenia okresowego jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia należy przechowywać w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

W celu określenia kosztu szkolenia proszę o kontakt z nami - kontakt.Copyright © 2012 BEHADAR.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bhp, nadzór bhp, szkolenia bhp, system haccp | BEHADAR - Dariusz Jakubowski Projekt i wykonanie: djs